O Projekcie

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza miłośników psów do projektu „Razem Lepiej”. Zapraszamy wszystkich, którzy są świadomi upływu czasu oraz widzą zmiany cywilizacyjne dotyczące ludzi i psów.

Projekt ma za zadanie zaktywizowanie ludzi starszych a także pomoc w utrzymaniu i posiadaniu psów niechcianych z różnych powodów, psów które mogłyby być dla nich dobrą aspiracją do działania, bez obaw i dużych obciążeń.

Głównym powodem, który wstrzymuje starszych ludzi przed posiadaniem psa lub innego małego zwierzaka jest ich doświadczenie życiowe i obawa przed braniem odpowiedzialności za różne zdarzenia losowe, na przykład chorobę, pobyt w szpitalu, lub wyjazd na urlop i wynikający z tego problem komu zostawić psa.

Read More…
logo


Dołącz


Jeśli chciałbyś pomóc – skontaktój się z nami!
View Contacts


2 People donated€50 / €50 000
0.1% Complete


Zostań Wolontariuszem

Dołącz do nas …Zapisz się teraz

Zapraszamy do współpracy ludzi dobrej woli, świadomych upływu czasu i potrzeby aktywizacji osób starszych oraz dostrzegających zmiany cywilizacyjne zachodzące u psów i innych zwierząt domowych.

Projekt pod nazwą Better Together ma za zadanie pomoc osobom starszym w posiadaniu i utrzymaniu – bez obaw i dużych obciążeń – psów, które mogą stać się dobrą motywacją do działania.

Projekt zakłada w większości udział wolontariuszy podzielonych na 4 grupy.

Czytaj dalej…
Trochę statystyk136295 Osób żyjących samotnie
Populacja ludzi powyżej 65 roku życia żyjący samotnie – według spisu ludności z 2011r.Link

27 Procent osób żyjących samotnie
Proent populacji ludzi powyżej 65 roku życia żyjący samotnie – według spisu ludności z 2011r.Link

13051 Liczba psów w schroniskach
Całkowita liczba psó w które przebywały w shcroniskach w roku 2015.Link

239 Średnia liczba psów w schroniskach
Średnia liczba psów w przebywających w schroniskach każdego dnia.Link


Top